Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Cao Ngạn
Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học

Tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm nâng cao năng lực sử dụng máy vi tính, kỹ năng soạn thảo văn bản, căn chỉnh văn bản theo Thông tư 01, ngày 24 tháng 11 năm 2017, trường Tiểu học Cao Ngạn đã triển khai tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học, kỹ năng soạn thảo văn bản theo Thông tư 01 tới ...
Triển khai tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học

Triển khai tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, nhằm nâng cao năng lực sử dụng máy vi tính, kỹ năng soạn thảo văn bản, căn chỉnh văn bản theo Thông tư 01, ngày 24 tháng 14 năm 2017, trường Tiểu học Cao Ngạn đã triển khai tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học, kỹ năng soạn thảo văn bản theo Thông tư 01 tới ...
Đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục

Đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017 của xã Cao Ngạn, chiều ngày 24 tháng 10 năm 2017, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ xã Cao Ngạn