Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Cao Ngạn
Chi bộ nhà trường tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Chi bộ nhà trường tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. ...
Chi Bộ nhà trường tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Chi Bộ nhà trường tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Phát triển đảng viên mới là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. ...
Kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí

Kết nạp đảng viên cho 2 đồng chí

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ xã Cao Ngạn, Nghị quyết Đại hội chi bộ trường Tiểu học Cao Ngạn về việc phát triển đảng viên, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Cao Ngạn, ngày 19 tháng 12 năm 2014, Chi bộ trường Tiểu học Cao Ngạn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho