Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Cao Ngạn
HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NGẠN LỄ PHÉP, THÂN THIỆN, TRUNG THỰC VÀ TRÁCH NHIỆM

HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO NGẠN LỄ PHÉP, THÂN THIỆN, TRUNG THỰC VÀ TRÁCH NHIỆM

Thực hiện công văn số 912/KH-GDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2022.Thực hiện công văn 1032/GDĐT-TH ...
Trường TH Cao Ngạn đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

Trường TH Cao Ngạn đón đoàn kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 10945/QĐ-BCĐ ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban chỉ đạo phổ cập thành phố Thái Nguyên, về việc thành lập đoàn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021. Ngày tháng 10 năm 2021, xã Cao Ngạn đón đoàn kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021.
Trường TH Cao Ngạn tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021

Trường TH Cao Ngạn tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động năm 2021

     Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm học mới, thực hiện Hướng dẫn số 102/HD-LĐLĐ ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Liên đoàn LĐ TP Thái Nguyên v/v Hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện quy chế dẫn chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị khối giáo ...
Trường THCao Ngạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

Trường THCao Ngạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

           Để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh các giá trị của sách, tôn vinh những người tham gia quá trình sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ và quảng bá sách, xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng ...