Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Cao Ngạn

Học sinh tham dự cuộc thi "Hát quốc ca"