Cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học Cao Ngạn

Hình ảnh học sinh tham gia cuộc thi "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao, nâng cao trí lực"